top of page

אודות המרחב לפיתוח חינוך עתידי

מרכז ההכשרות פעיל מאז 2008, מונה מעל עשרה מחזורים וקהילת בוגרים עשירה.

תחילתה של הדרך

-------------------

הדרך החלה בישוב מעלה צביה, המהווה סביבה תומכת ורחם לחלוציות עכשווית. מקום שתומך במחקרים אישיים וקבוצתיים במגוון מרתק של נושאים וכיוונים הקשורים להתפתחות אנושית. המחקר בתוך שדה החינוך נבע מתוך אהבה, הערכה והוקרה להוויה האנושית, ומתוך תחושת דחיפות והצורך לחדש ולעדכן את קבלת הפנים והליווי שאנו מציעים לילדים ולנוער היום ובעתיד.

באמצע שנות ה-90 היה גן במעלה צביה, שהחל למשוך אליו הרבה ילדים והרבה תשומת לב בזכות היחס האנושי, האמינות של הצוות והכבוד לילדים. בשנת 1997, בעקבות ההצלחות של הגן, ומתוך החזון של קבוצת אנשי חינוך במעלה צביה, הוחלט על הקמת צוות שהחל לעבוד על פתיחת בית ספר באותה רוח, והוקמה "תבנית החינוך המוזהב".

הצוות המקים של "תבנית החינוך המוזהב" היה מורכב מאנשים מחויבים להתפתחות אישית של עצמם, מחוייבים למחקר וליישום מיטבי של מערכת חינוך חדשה בה לכל הילדים באשר הם תינתן התחלה טובה עם תנאים שילדים צריכים, ועם מינימום תנאים מעכבים. התחלנו עם 2 כיתות (א-ב, ג-ד) ועם תנועת הנוער "תבנית השלום". 

 

היום "תבנית החינוך המוזהב" הינה רצף חינוכי של גנים ובית ספר מכיתה א' עד כיתה ט' בה לומדים 320 ילדים מכל ישובי משגב והסביבה.

 

בשנת 2010, לאחר 12 שנות ניסיון מוצלחות של הגנים ובית הספר, שאת תוצאותיהן היה ניתן לראות בבירור בבוגרי התבנית, הוקמה תוכנית הכשרה לאנשי חינוך, על מנת להכשיר מורים חדשים ולשתף מהניסיון, הכלים והידע שהצטברו.לאחר מספר שנות פעילות, ההכשרה שינתה את שמה ומהותה ל"מרחב לפיתוח חינוך עתידי" מתוך ההבנה שמעבר ללמידה והכשרה, אנו יוצרים מרחב שבו מתרחש חקר עצמי ופיתוח כלים לחינוך עכשווי ועתידי.