top of page
20200624_112247.jpg

דברי בוגרים ובוגרות ההכשרה השנתית

DSC00544.jpg

שירלי עברון כותבת

-------------------------------

זה מקום אליו באים ללמוד ולהתפתח. הלמידה מתרחשת דרך למידה עצמית, התנסות אישית והתפתחות אישית.

 מתוך כל אלה אנחנו לומדים על ילדים, על הדרכים שלהם, על איך ללמד אותם וללוות אותם בצורה שתתאים למבנה הטבעי שלהם, כדי שלא נפגע בפוטנציאל שלהם.

 

בשבילי זו הייתה חוויה מתקנת ומאירת עיניים. "מה? אפשר ללמוד אחרת? דרך התנסות? בלי לשנן?"

התשובה היא שכן ובגדול. ובחוויתי לימוד שנטמע בי הרבה יותר טוב ממה ״שלמדתי״ בבית הספר על היסטוריה, למשל.

 

למדתי ללמוד והתחזקתי דרך חווית הלמידה.

 

למי זה מומלץ? לכל מי שהמושג חינוך מדליק אצלו ניצוץ בלב והוא מרגיש שהיום דרוש חינוך אחר, חוויתי , שרואה את כל הילדים , מותאם לצרכים שלהם.

 

למי שרוצה לעשות שינוי חיובי בעולם (ובעצמו) דרך חינוך .