top of page

'המרחב לפיתוח חינוך עתידי' 

נותנים הזדמנות לעתיד חדש

'המרחב לפיתוח חינוך עתידי' מכשיר אנשים שרצונם להיות מחנכים במובן המלא והעמוק של המילה. מזמין למסע של חיפוש ולמידה, המזמין  אנשים שרוצים בכך, להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל הגבוה של עצמם ושל ילדים.

המרחב לפיתוח חינוך עתידי קיים כ-10 שנים שבהן פועלת תוכנית לימודים עשירה ומגוונת. התוכנית מכוונת ליצור דור חדש של מחנכים שיכולים להשפיע - כמורים לחיים. לשם כך היא מציידת מחנכים, בפועל או בפוטנציה, בידע חדשני  ובכלים מעשיים שיאפשרו להם לבנות מסגרות חינוכיות מיטיבות, משמעותיות ובעיקר בעלות ערך אנושי רב.

החזון המנחה של המרחב הוא פיתוחה ועיצובה של מערכת חינוכית עדכנית בכלל,

ועדכון מהותו של תפקיד המחנך כיום בפרט.

 

התוכנית הדו שנתית לאנשי חינוך נותנת ידע וכלים יישומיים רבים ומגוונים וכוללת בין השאר: הבנה של שלבי ההתפתחות האנושית בכל הגילאים, בנייה וחיזוק עמוד השדרה המקצועי שלנו כמחנכים וכבני אדם, יצירה של תמונת עולם רחבה ככל האפשר לגבי תפקידנו כמלווים של בני אדם צעירים, וההשפעות של איכות הליווי על המשך חייהם.

הצטרפו אלינו למסע משותף של יצירת אפשרויות חדשות ומרתקות בתחום החינוך, עם נגיעה באיכות האקולוגיה הפנימית, האישית, שהיא הבסיס לכל מגע אנושי אמיתי.