top of page

'המרחב לפיתוח חינוך עתידי' 

נותנים הזדמנות לעתיד חדש

'המרחב לפיתוח חינוך עתידי' מקיים הכשרות עבור אנשים שרצונם להיות מחנכים במובן המלא והעמוק של המילה, ומלווה אותם למסע של חיפוש ולמידה, בכדי להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל הגבוה של עצמם ושל ילדים שהם ילוו.

'המרחב לפיתוח חינוך עתידי' קיים מזה 10 שנים ופועל מתוך כוונה לגדל דור חדש של מחנכים שיכולים להשפיע כמורים לחיים. תוכנית ההכשרה מציידת אותם בידע חדשני  ובכלים מעשיים שיאפשרו להם לבנות מסגרות חינוכיות מיטיבות, משמעותיות ובעיקר בעלות ערך אנושי רב לכל השותפים - מבוגרים וילדים - בבית, בכיתה ובכל מרחב חינוכי או טיפולי.

הצטרפו אלינו למסע משותף של יצירת אפשרויות חדשות ומרתקות בתחום החינוך,

עם דגש על איכות הסביבה הפנימית, האישית, שהיא הבסיס לכל מגע אנושי אמיתי.